Fat Freeze

Fat Freeze คือ การกำจัดไขมันด้วยความเย็น ลดสัดส่วนเฉพาะจุดได้ไม่ต้องผ่าตัด ด้วยเทคโนโลยีการแช่แข็งเฉพาะเซลล์ในชั้นไขมันเท่านั้น เนื่องจากเซลล์ไขมันจะพิเศษคือไวต่ออุณหภูมิมากกว่าเซลล์ชนิดอื่นๆ โดยใช้หัวเครื่องดูดผิวเพื่อดึงชั้นไขมันเข้ามาไว้ในหัวของเครื่อง พร้อมปล่อยความเย็น -9°C ดูดค้างไว้นาน 30 – 60 นาที ในแต่ละจุด 

วิธีนี้เป็นการกำจัดไขมันด้วยให้หายออกไปจากร่างกายเราคล้ายการดูดไขมัน และมีความปลอดภัยสูงกว่า โดยไขมันจะถูกขับออกจากร่างกายเรื่อยๆ และค่อยๆ ลดลง ไม่กลับมาอีก ถ้าน้ำหนักไม่ขึ้น โดยจะเห็นผลชัดเจนหลังทำต่อเนื่อง 3 – 5 ครั้งขึ้นไป โดยขึ้นอยู่กับความหนาของไขมันในร่างกายแต่ละบุคคล

จุดเด่นของ Fat Freeze

 • ไขมันลดลงหลังทำ 20% ตั้งแต่ครั้งแรก
 • สามารถลดไขมันได้ทุกส่วน โดยไม่ต้องออกกำลังกาย
 • เห็นผลชัดเจนขึ้นภายใน 2 – 3 สัปดาห์ หลังจากการรักษาไปจนถึง 3 เดือน
 •  ไม่ต้องผ่าตัด หรือ ฉีด ไม่ต้องพักฟื้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการลดไขมันส่วนเกินเฉพาะจุด
 • ผู้ที่ต้องการลดสัดส่วน แต่ไม่มีเวลาออกกำลังกาย
 • ผู้ที่ต้องการลดสัดส่วน โดยไม่ต้องการผ่าตัด และการพักฟื้นร่างกาย

ข้อควรปฏิบัติหลังการรักษา

 • แนะนำให้ทำติดต่อกัน 3 – 5 ครั้ง ในแต่ละครั้งห่างกัน 3 – 4 สัปดาห์
 • หลังการรักษาอาจมีรอยแดงบริเวณที่ทำ แต่ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงรอยดังกล่าวจะหายไปเอง
 • บางคนอาจมีรอยช้ำเล็กน้อย หรือ อาจไม่มีก็ได้ สามารถใช้ยาทาเพื่อลดรอยช้ำ โดยจะหายไปเองภายใน 1 – 2 สัปดาห์
 • พยายามดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ 2 ลิตร เพื่อช่วยขับไขมันส่วนเกินที่สลายให้ออกจากร่างกายได้มากขึ้น
 • เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ควรมีการควบคุมในเรื่องอาหาร และออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย