Services

Home

Services

HONEST CLINIC

บริการของเรา

ออนเนสท์ คลินิก ให้บริการดูแลผิวพรรณ และความงามทุกอย่างที่ไม่ใช่การผ่าตัด แบบ Personalized Service เน้นการดูแลรักษาให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละบุคคล

ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์และยาทุกชนิดที่ใช้ ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการอบรมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด

แพทย์และเจ้าหน้าที่ จะแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างตรงไปตรงมา และที่สำคัญจะไม่มีการกดดันให้คุณอึดอัดใจอย่างแน่นอน